Marta Cabrera - Arquitecte Tècnic

-Gestió integral de projectes

-Projectes de reforma

-Control de qualitat

-Projectes d'activitats: llicències ambientals

-Inspeccions tècniques d'edificis (ITE)

-Cèdules d'habitabilitat

-Certificats energètics

-Col·laboracions professionals

-Aixecaments planimètrics

-Informes, dictàmens i certificats

-Gestió urbanística 

-Serveis de facility management

Marta Cabrera - 620 891 233 | mcabrera@aparellador.cat