Marta Cabrera - Arquitecte Tècnic

CERTIFICAT ENERGÈTIC: NOU REQUISIT PER VENDRE O LLOGAR UN HABITATGE

 

 

La certificació energètica es una valoració de l'energia que consumeix un habitatge i el CO2 que desprèn a l'atmosfera.

A principis del 2000 i amb la consciència de que l'estalvi energètic serà determinant en el futur, la unió europea adopta una directiva que estableix objectius d'estalvi energètic a l'edificació.

A Espanya finalment, amb data de 13 d'abril es publica al BOE el Real Decret per el que s'aprova el procediment per a la certificació energética d'edificis RD 235/2013, de 5 d'abril.

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Els tècnics ja competents comptem amb la preparació i eines necessàries per emetre els certificats que seran d'obligat compliment a partir del dia 1 de juny.

S'han publicat les sancions que seran d'aplicació per incompliment del certificat energètic. En el link següent les trobareu definides i valorades:

 
Les meves tarifes per a l'emissió de certificats energètics son les següents:
 
1. Certificat energètic: 260,00 € + IVA
 
2. Certificat energètic amb anàlisi de les mesures de millora, valoració económica i estudi de finançament: 380 € + IVA
 
La formació i experiència en edificació com a Arquitecte Tècnic permet fer una valoració acurada de mesures de millora per poder assolir millor qualificació energètica, i es des d'aquesta experiència que ofereixo un servei d'estudi de les millores més adequades per a cada edifici, amb estudi econòmic de les millores que poden anar des de l'aplicació d'aïllament, substitució de caldera, de finestres, instal·lació de plaques solars, etc. Podreu conèixer el període de retorn de la inversió, tenint la possibilitat de finançar aquestes les millores.
 

Per qualsevol ampliació de la informació o tramitacions de certificats, resto a la vostra disposició.

 

Marta Cabrera

 

 

 

 

 

 

 

Marta Cabrera - 620 891 233 | mcabrera@aparellador.cat