Marta Cabrera - Arquitecte Tècnic

 

 

El món de la construcció i l'edificació és cada vegada més complex. Exigències jurídiques i tècniques per una banda i aspectes econòmics i funcionals per altra, fan que la professió de l'Arquitectura Tècnica sigui de formació continua.

Els meus serveis com a Arquitecte Tècnic en constant formació es basen en oferir no només la coordinació de projectes des de l'inici del projecte fins al final de l'obra (Project Management), sinó també altres aspectes del desenvolupament integral del projecte i dels edificis consolidats; aspectes econòmics, legals, de manteniment, etc.

Entre els meus serveis trobareu també assistència tècnica, desenvolupament de reformes, projectes d'activitats, documentació tècnica legal, certificació energètica, gestió d'immobles i serveis de suport (Facility Management) i altres. Sempre amb un àmbit de confiança i comunicació.


                                                               

Marta Cabrera - Arquitecte tècnic col·legiat nº 1343 - mcabrera@aparellador.cat - 620 891 233


 

 

 

Marta Cabrera - 620 891 233 | mcabrera@aparellador.cat